Adresář

Mgr. Dagmar Zadinová

Tel.: 605 597 231
zástupkyně vedoucí, sociální pracovnice

Seznam služeb

Klub v 9 – centrum služeb pro podporu duševního zdraví - zástupkyně vedoucí, sociální pracovnice