Adresář

Bc. Daniel Paška, DiS.

Tel.: 731 433 141
sociální pracovník, krizový intervent

Seznam služeb

Terénní krizová služba - sociální pracovník