Adresář

Eliška Faltová

Tel.: 731 677 373
Zástupkyně vedoucí, pracovnice v sociálních službách

Seznam služeb

Ponorka - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež - zástupkyně vedoucí, pracovnice v sociálních službách