Adresář

Bc. Jana Palečková

Tel.: 584 435 136, 605 597 310
sociální pracovnice

Organizace

Seznam služeb

Domov pokojného stáří sv. Hedviky - sociální pracovnice
Odlehčovací služba sv. Zdislavy - sociální pracovnice