Adresář

Mimořádné události

Tel.: 731 104 267

Charita Kroměříž je připravena poskytnout pomoc při těchto nejčastěji se vyskytujících mimořádných událostech:

 

§  povodně, záplavy, extrémní situace způsobené počasím,

§  různé havárie a jiné mimořádné události, 

§  požár nebo zřícení obytných domů.

 

 

Kontaktní osoba pro vyžádání pomoci při řešení mimořádné události:

 

Anna Valachová, telefon: 731 104 267, email: anna.valachova@kromeriz.charita.cz

Jana Pospíšilová, telefon: 733 741 666, email: socialni.poradna@kromeriz.charita.cz

Nebo email: mimo@kromeriz.charita.cz

 

MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST

Mimořádnou událostí se podle §2 písmeno b) zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, rozumí škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy, a také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací.


POMÁHÁME 

§  jednotlivcům,

§  rodinám,

§  komunitám,

§  obcím,

§  ostatním organizacím.


NABÍZÍME

§  základní poradenství a sociální šetření – orientace v situaci, zjišťování potřeb, podávání   informací,

§  materiální pomoc – zajištění stravy, nápojů, čisticích prostředků, oděvů, vysoušecí techniky,

§  první základní psychologická pomoc,

§  duchovní pomoc prostřednictvím pastoračního asistenta nebo duchovních,

§  finanční pomoc,

§  zprostředkování návazných služeb a odborné pomoci.

 

SPOLUPRACUJEME  S:

§  integrovaným záchranným systémem,

§  státní správou a samosprávou,

§  farnostmi,

§  Arcidiecézní charitou Olomouc a ostatními Charitami Olomoucké arcidiecéze,

§  jinými neziskovými organizacemi.

 

CHARITNÍ  ZÁSAH  může být

 vlastní - na základě získání informací o mimořádné události

§  na vyžádání - na základě smlouvy s HZS Olomouckého kraje a Zlínského kraje s Arcidiecézní charitou Olomouc

 

Web Charity Kroměříž: http://kromeriz.charita.cz nebo FB: https://www.facebook.com/charitakromeriz/