Adresář

Charitní asistenční služba

Tel.: 731 693 660
ulice Lánská 128, 739 61 Třinec - Kanada (účiliště - zezadu), Třinec, 739 61
Vedoucí služby: Bc. Monika Bečková - Vedoucí Charitní asistenční služby
Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením
Způsob poskytování: terénní
Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Fakultativní služby:

NE

Organizace

Seznam lidí

Bc. Monika Bečková - Vedoucí Charitní asistenční služby
Bc. Lucie Slowiková - pracovník sociálních služeb
Bc. Kateřina Haškovcová - Sociální pracovník
Ing. Kateřina Rusnoková - administrativní pracovník,koordinátor Tříkrálové sbírky
Ing. Kateřina Rusnoková - administrativní pracovník,koordinátor Tříkrálové sbírky
Nikola Fiedor - administrativní pracovník
Bc. Nikol Adamcová - sociální pracovník