Adresář

Charitní domov Otrokovice - domov pro seniory

Tel.: 577 112 036, 739 120 760
Na Uličce 1617, Otrokovice, 765 02
Vedoucí služby: Ing. Ivana Slámečková - vedoucí
Cílové skupiny: senioři
Způsob poskytování: pobytové
Činnosti: poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,, sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, ošetřovatelská péče, zdravotní péče, společenské a zájmové aktivity
Fakultativní služby: NE

Organizace

Seznam lidí

Pavlína Hubáčková - staniční sestra
Bc. Svatava Burešová - sociální pracovnice
Pavla Plšková, DiS. - sociální pracovnice
Monika Kovaříčková, DiS - zdravotnický pracovník