Adresář

Charitní domov Otrokovice - odlehčovací služba

Tel.: 577 112 036, 739 120 760
Na Uličce 1617, Otrokovice, 765 02
Vedoucí služby: Ing. Ivana Slámečková - vedoucí
Cílové skupiny: senioři
Způsob poskytování: pobytové
Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,, poskytnutí ubytování v případě pobytové služby, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
Fakultativní služby:
  • Mimořádné nákupy
  • Masáže

Organizace

Seznam lidí

Pavlína Hubáčková - staniční sestra
Bc. Svatava Burešová - sociální pracovnice
Pavla Plšková, DiS. - sociální pracovnice
Monika Kovaříčková, DiS - vrchní sestra