Adresář

Charitní dům sv. Alžběty - zařízení pro přechodný pobyt seniorů

Tel.: 599 526 912
Zelená 2514/73, Ostrava-Mariánské Hory a Hulváky, 709 00
Vedoucí služby: Mgr. Jindřich Čáp - vedoucí střediska
Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním, osoby s chronickým duševním onemocněním
Způsob poskytování: pobytové
Činnosti: poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,, sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, ošetřovatelská péče, zdravotní péče, společenské a zájmové aktivity
Fakultativní služby: NE

Organizace

Seznam lidí

Mgr. Leona Osinová - sociální pracovník
Bc. Adriana Bernatíková - sociální pracovník
Mgr. Jindřich Čáp - vedoucí střediska