Adresář

Charitní dům sv. Františka - azylový dům

Tel.: 599 527 496, 737 553 171
Sirotčí 683/41, Ostrava-Vítkovice, 703 00
Vedoucí služby: Jiří Linart - vedoucí střediska
Cílové skupiny: osoby v krizi, osoby bez přístřeší, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách, osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jím jsou ohroženy
Způsob poskytování: pobytové
Fakultativní služby: NE

Organizace

Seznam lidí

Kamil Kopřiva, DiS. - sociální pracovník
Bc. Václav Jícha - vedoucí přímé péče
Jiří Linart - vedoucí střediska