Adresář

Charitní pečovatelská služba Břeclav

Tel.: 519 322 208, 730 554 020
Seniorů 1, Břeclav, 690 03
Vedoucí služby: Lenka Králíková - vedoucí zařízení
Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se zrakovým postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním, osoby s chronickým duševním onemocněním
Způsob poskytování: terénní
Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Fakultativní služby:

Doprovod za pomocí auta pečovatelské služby

Pedikúry

Dohled, kontrola stavu

Úklid společných prostor

Vedení domácnosti po finanční stránce

Zapůjčení charitního vysavače při úklidu pečovatelkou

Zapůjčení parního čističe při úklidu pečovatelkou

Podání léků při rozvozu obědů nebo při podání jídla

Zapůjčení  jídlonosiče

Velký úklid neudržovaného bytu

Paušální poplatek za dopravu pečovatelky ke klientovi

Paušální poplatek za telefonický hovor ve prospěch klienta

Charitní pečovatelská služba Břeclav poskytuje pomoc seniorům, zdravotně postiženým a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby, tak aby mohli zůstat co nejdéle ve svém domácím prostředí. Službu poskytujeme dle individuálního přístupu v určeném čase. 

Seznam lidí

Lenka Králíková - vedoucí zařízení
Bc. Petra Jadamíková - sociální pracovník