Adresář

Charitní pečovatelská služba Olomouc - venkov

Tel.: 734 435 073
Peškova 1, Olomouc, 779 00
Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby s kombinovaným postižením
Způsob poskytování: terénní
Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Fakultativní služby: NE

Poskytujeme pomoc při zvládání běžných úkonů jako je osobní hygiena, zajištění stravy, zajištění chodu domácnosti, včetně zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. Péče je realizována v domácím prostředí uživatele.

Pracoviště máme v obcích Velká Bystřice, Tešetice, Tršice a Věrovany.

Organizace