Adresář

Charitní záchranná síť a bezplatné terénní sociální poradenství

Tel.: 737 794 187
Jiráskova 47, Rajhrad, 664 61
Vedoucí služby: Bc. Roman Koprivňanský - vedoucí
Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby v krizi, rodiny s dítětem / dětmi, osoby bez přístřeší, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách, etnické menšiny, oběti domácího násilí, oběti trestné činnosti, osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jím jsou ohroženy, pachatelé trestné činnosti, rodiče na rodičovské dovolené, osoby znevýhodněné na otevřeném trhu práce, osoby dlouhodobě nezaměstnané, děti a mládež od 11 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy
Způsob poskytování: terénní
Fakultativní služby: NE

Seznam lidí