Adresář

Chráněné bydlení

Tel.: 412 582 602
Tyršova 350, Česká Kamenice, 407 21
Cílové skupiny: osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním, osoby s chronickým duševním onemocněním
Způsob poskytování: pobytové
Činnosti: poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování, pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, poskytnutí osobního asistenta
Fakultativní služby: NE
Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování, pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, poskytnutí osobního asistenta

Seznam lidí

Kamila Balejová - pracovník v sociálních službách
Kateřina Džupinová - pracovník sociálních služeb
Kamila Kadlecová - pracovník sociálních služeb
Bc. Štěpánka Kecková - statutární zástupce
Dagmar Klímová - pracovník v sociálních službách
Simona Krnáčová - pracovník sociálních služeb
Petra Maťátková - pracovník v sociálních službách
Martina Nováková - pracovník sociálních služeb
Bc. Kateřina Pošmourná - pracovník sociálních služeb
Ivana Ryšavá - pracovnice v sociálních službách
Jan Švec - pracovník v sociálních službách
Mgr. David Žaža - pracovník v sociálních službách