Adresář

Chráněné bydlení Ulita

Tel.: 604 222 171
Velehradská třída 246, Uherské Hradiště, 686 01
Cílové skupiny: osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením
Způsob poskytování: pobytové
Fakultativní služby: NE