Adresář

Chráněné dílny

Tel.: 553 612 780, 731 625 817
Přemyslovců 26, Opava - Jaktař, 747 07
Vedoucí služby: Ing. Tomáš Schaffartzik - vedoucí, Tomáš Rychlý - vedoucí střediska
Cílové skupiny: osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se zrakovým postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby znevýhodněné na otevřeném trhu práce
Způsob poskytování: pobytové
Fakultativní služby: NE

Chráněné dílny sv. Josefa zaměstnávají  už od roku 1996 zdravotně znevýhodněné občany na chráněných pracovištích. Řádné zaměstnání na pracovní smlouvu zde získají občané s tělesným a smyslovým znevýhodněním a jejich kombinacemi, kteří potřebují k výkonu práce průběžný výcvik a instruktáž, včetně trpělivé psychické podpory, pracovní a sociální asistence. Jedná se o občany plně nebo částečně invalidní, případně ty, kterým bylo přiznáno zdravotní znevýhodnění. Podmínkou je mobilita, schopnost docházky do práce a soběstačnost v základní sebeobsluze.

Organizace

Seznam lidí

Tomáš Rychlý - vedoucí střediska