Adresář

DCM - Sociální rehabilitace

Tel.: 553 793 401, 731 625 780
Marie Dolanské 19, Opava - Vlaštovičky, 746 01
Vedoucí služby: Bc. Zuzana Janků, DiS. - vedoucí
Cílové skupiny: osoby se zdravotním postižením, osoby se zrakovým postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s chronickým duševním onemocněním
Způsob poskytování: ambulantní, terénní
Činnosti: nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy, poskytnutí ubytování, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Fakultativní služby: NE

V  rámci sociální rehabilitace se uživatelé učí zvládat prostorovou orientaci a samostatný pohyb, každodenní činnosti v domácnosti, jako je úklid, vaření, praní, žehlení nebo hospodaření s penězi. Dále je zde vyučována výuka čtení a psaní Braillova písma, nácvik vlastnoručního podpisu, práce s počítačem.  Nově se mohou uživatelé připravovat na zaměstnání a postup například do  chráněného zaměstnání v  rehabilitační dílně. V rámci péče o tělo probíhá plavání a cvičení na míčích i v bazénu. Všechny tyto aktivity směřují k získání zdravé sebedůvěry a maximální možné samostatnosti.

Organizace

Seznam lidí