Adresář

Denní centrum sv. Ludmily

Tel.: 572 540 592, 734 510 397
Velehradská třída 247, Uherské Hradiště, 686 01
Vedoucí služby: Mgr. Lenka Ševčíková - vedoucí zařízení, sociální pracovník
Cílové skupiny: osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením
Způsob poskytování: ambulantní
Fakultativní služby: NE

Popis:

Denní centrum sv. Ludmily v Uherském Hradišti nabízí dospělým lidem s mentálním nebo kombinovaným postižením z Uherského Hradiště a blízkého okolí individuální pomoc a podporu soběstačnosti při začleňování do běžného života. Integrací se snažíme co nejvíce zabránit jejich sociální izolaci a vyloučení ze společnosti. Uživatelům služby umožňujeme také smysluplné využití jejich jinak volného času.

Seznam lidí

Mgr. Lenka Ševčíková - vedoucí zařízení, sociální pracovník