Adresář

Denní stacionář pro seniory

Tel.: 553 710 915, 603 731 845
Kylešovská 4 , Opava, 746 01
Vedoucí služby: Jana Řehulková - vedoucí
Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením
Způsob poskytování: ambulantní
Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,, poskytnutí stravy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, rehabilitace, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, sociálně terapeutické činnosti, zajištění kulturního programu
Fakultativní služby: NE

Provozní doba stacionáře je pondělí až pátek, 7.00 - 15.00. Poslání - poskytnout seniorům a osobám se zdravotním postižením profesionální sociální službu, pomoci jim zachovat pocit vlastní hodnoty a důstojnosti, podporovat jejich soběstačnost. Max. denní kapacita je 16 uživatelů. Někteří uživatelů mají službu nasmlouvanou na každý den, jiní jen na určité dny, např. 2krát týdně. Program v zařízení je zaměřen na psychosociální rehabilitaci a aktivizaci. Bývá různorodý a soustředí se na individuální potřeby uživatelů. Aktivity - trénování paměti, pracovní terapie, canisterapie, muzikoterapie, kondiční cvičení, mezigenerační setkávání, návštěva koncertů divadla, vycházky po blízkém okolí, 1krát ročně výlet. atd.    

Organizace

Seznam lidí

Jana Řehulková - vedoucí