Adresář

Dětská skupina Lištička

Tel.: 731 626 178
Řezníčkova 808/8, Olomouc, 779 00
Cílové skupiny: rodiny s dítětem / dětmi
Způsob poskytování: ambulantní
Fakultativní služby: NE

Klademe důraz na individuální přístup k dětem, spolupráci s rodiči, posilování mezigeneračních vztahů a prohlubování vztahu k přírodě. Při výchovné a vzdělávací činnosti využíváme prvky Montessori pedagogiky.

Cena

Organizace