Adresář

Domácí hospicová péče

Tel.: 737 805 304
Hranická 162/36, Odry, 742 35
Vedoucí služby: Bc. Renata Sedláková - vedoucí
Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se zrakovým postižením, všichni
Způsob poskytování: terénní
Fakultativní služby: NE

Poskytujeme odbornou zdravotní pomoc včetně paliativní péče prostřednictvím zkušených zdravotních sester, která je odborně plně srovnatelná se zdravotní péčí poskytovanou v nemocnici a dalších zdravotnických zařízeních.

Organizace

Seznam lidí