Adresář

Domácí pečovatelská služba

Tel.: 572 552 835
Náměstí Míru 464, Uherské Hradiště, 686 01
Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním, rodiny s dítětem / dětmi
Způsob poskytování: terénní
Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Fakultativní služby: NE

Posláním Domácí pečovatelské služby je poskytovat kvalitní pomoc a podporu osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby, a to tak, aby jim bylo umožněno žít běžným způsobem života. Služba je poskytována na základě individuálních potřeb osob v jejich domácnostech, v domech s pečovatelskou službou a domech s chráněnými byty na území uherskohradišťského regionu.