Adresář

Domácí zdravotní péče

Tel.: 547 232 223, 737 220 084
Jiráskova 47, Rajhrad, 664 61
Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním
Způsob poskytování: terénní
Činnosti: ošetřovatelská rehabilitace, aplikace ordinované terapie ( inzulín, intramuskulární injekce), ošetření stomií (vývod), lokální ošetření, aplikace klyzmatu, cévkování, výplachu, ošetření permanentního katetru, péče o umírající a jejich rodiny
Fakultativní služby: NE

Ošetřovatelská služba vznikla krátce po založení hospice jako takového. V současné době je jednou ze služeb nabízených v rámci Oblastní charity Rajhrad. Ošetřovatelská služba vyjede za pacientem domů a zajistí ošetření bez nutnosti hospitalizace. Služba je na lékařský předpis a proto je pro zájemce bezplatná, ale je třeba, aby byla lékařem indikovaná.

Seznam lidí

Eva Žilková - vedoucí sestra