Adresář

Domácí zdravotní péče

Tel.: 736 764 925
Řepčínská 2/39, Olomouc, 779 00
Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se zrakovým postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním, osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby (pre)terminálně nemocné
Způsob poskytování: terénní
Činnosti: ošetřovatelská rehabilitace, aplikace ordinované terapie ( inzulín, intramuskulární injekce), ošetření stomií (vývod), lokální ošetření, aplikace klyzmatu, cévkování, výplachu, ošetření permanentního katetru, péče o umírající a jejich rodiny
Fakultativní služby: NE

Nejčastěji prováděné úkony

  • odběry krve a dalšího biologického materiálu
  • převazy ran – bércových vředů, dekubitů, operačních ran a jiných defektů
  • ošetřování různých druhů stomií
  • péče o permanentní močové katetry
  • příprava a podávání léků
  • aplikace inzulínu, injekcí, opiátů
  • měření glykemie glukometrem
  • sledování fyziologických funkcí
  • sledování a tišení bolesti
  • ošetřovatelská rehabilitace za účelem zlepšování celkové fyzické kondice a podpory soběstačnosti

Organizace