Adresář

Domácí zdravotní péče

Tel.: 602 781 582, 572 555 784
Velehradská třída 181, Uherské Hradiště, 686 01
Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se zrakovým postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním, osoby s chronickým duševním onemocněním
Způsob poskytování: terénní
Činnosti: ošetřovatelská rehabilitace, aplikace ordinované terapie ( inzulín, intramuskulární injekce), ošetření stomií (vývod), lokální ošetření, aplikace klyzmatu, cévkování, výplachu, ošetření permanentního katetru, péče o umírající a jejich rodiny
Fakultativní služby: NE


Domácí zdravotní péče vznikla na Oblastní charitě Uherské Hradiště již v roce 1993, jako středisko Charitní ošetřovatelské a pečovatelské služby. Od 1. 1. 2006 bylo středisko rozděleno na Domácí zdravotní péči a Domácí pečovatelskou službu.
Domácí zdravotní péče je nestátní zdravotnické zařízení s registrací u Krajského úřadu ve Zlíně.

  • Péče o diabetiky - aplikace inzulínu, zaučování k aplikaci, sledování stavu
  • Péče o katetry, stomie
  • Převazy, odběry biolologického materiálu, injekce
  • Pohybová edukace +ošetřovatelská rehabilitace
  • Ošetřování dekubitů a ran, a jejich prevence
  • Sledování fyziologických funkcí a další výkony dle ordinace ošetřujícího lékaře
  • Zajištění hydratace-infuzní terapie na žádost lékaře
  • paliativní péče o pacienty v terminálním stadiu nemoci

SYSTÉM ÚHRADY ZA ZDRAVOTNÍ SLUŽBY:
Domácí zdravotní péče je plně hrazena z veřejného zdravotního pojištění

Seznam lidí

Lenka Malušová - vedoucí zařízení,vrchní sestra