Adresář

Domov se zvláštním režimem

Tel.: 412 582 602, 724 092 351
Lidická 241, Česká Kamenice, 407 21
Cílové skupiny: osoby s chronickým onemocněním, osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách
Způsob poskytování: pobytové
Činnosti: poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Fakultativní služby:

kadeřník, pedikérka, doprava automobilem, možnost telefonního kontaktu, zajišťování nákupu dle potřeby

Poslání

Poskytování sociálních služeb na základě pochopení rozdílnosti jednotlivých cílových skupin, bez ohledu na pohlaví, rodinné uspořádání, národnost, politické a náboženské přesvědčení, sexuální orientaci, sociální a ekonomickou situaci, ukotvené na křesťanských hodnotách, v prostředí, které pomáhá znovuobjevit vlastní důstojnost člověka, nalézt smysl a naplnění života.
Poskytovat sociální službu na základě režimových opatření, práce s komunitními prvky, zapojení do vlastní sebeobsluhy v prostředí důvěry a pochopení.

Cílová skupina

Muži a ženy nad 55 let věku ohrožení závislostí nebo závislých na alkoholových drogách, trpících chronickou duševní nemocí s výjimkou Alzheimerovy demence, s nízkým příjmem.

Seznam lidí

Michaela Pechová - zdravotní sestra
Ludmila Homutová - pracovník v sociálních službách
Alena Hauerová - zdravotní sestra
Bc. Štěpánka Kecková - koordinátor projektů
Bc. Lea Medková - sociální pracovník
Martina Nebuželská - pečovatelka
Ivana Koberová - pracovník sociálních služeb
Mgr. Eva Konečná, DiS. - zdravotnický pracovník
Dagmar Toušová - pracovník sociálních služeb
Světlana Šindelářová - pracovnice v sociálních službách
Mgr. Jiří Sucharda - pracovník v sociálních službách
Jana Krejčová - pracovník sociálních služeb
Drahomíra Hartmanová - sociální pracovník
Ivana Sedlmajerová - pracovnice v sociálních službách
Jan Šena - údržbář
Jitka Vokřálová - pečovatelka