Adresář

Domov se zvláštním režimem II.

Tel.: 412 582 602
Na Sklípku 373/37, Ústí nad Labem, 400 02
Cílové skupiny: osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách
Způsob poskytování: pobytové
Činnosti: poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Fakultativní služby: