Adresář

Domov svaté Agáty Břeclav

Tel.: 519 331 457, 605 233 401
Komenského 409/6, Břeclav 4, 691 41
Vedoucí služby: Leona Balgová - vedoucí
Cílové skupiny: rodiny s dítětem / dětmi, osoby bez přístřeší, oběti domácího násilí
Způsob poskytování: pobytové
Fakultativní služby: NE

Službu poskytujeme dospělým těhotným ženám od 7. měsíce těhotenství, dospělým ženám nebo mužům s nezaopatřenými dětmi, kteří nemají vhodné podmínky pro péči a výchovu dětí nebo ztratili bydlení a nemohou nastalou situaci řešit vlastními silami nebo s podporou rodiny. 

Seznam lidí

Renata Jiráska - pracovnice v sociálních službách
Jitka Haladyová - pracovnice v sociálních službách
Mgr. Jarmila Uhlířová, DiS. - sociální pracovnice
Mgr. Martina Janásová - sociální pracovnice
Klára Slámová, DiS. - sociální pracovnice
Leona Balgová - vedoucí