Adresář

Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa

Tel.: 547 232 223
Jiráskova 47, Rajhrad, 664 61
Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním, osoby (pre)terminálně nemocné
Způsob poskytování: pobytové
Činnosti: výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, duchovní asistence, péče o umírající a jejich rodiny, služba doprovázení, poskytnutí lůžka, psychologické poradenství
Fakultativní služby: NE

Poskytujeme paliativní péču u neonkologických i onkologických terminálních fází nemoci. 

Seznam lidí

Veronika Blažková, DiS. - sociální pracovnice
Mgr. Dana Klodová - sociální pracovnice
MUDr. Lucie Světláková - primářka Domu léčby bolesti s hospicem sv. Josefa
Bc. Magda Audyová, DiS. - vrchní sestra Domu léčby bolesti s hospicem sv. Josefa