Adresář

Humanitární sklad

Tel.: 572 555 783, 602 194 358
Rostislavova 488, Uherské Hradiště, 686 01
Cílové skupiny: osoby v krizi, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách
Způsob poskytování: ambulantní
Činnosti: poskytnutí ošacení, poskytnutí materiální pomoci
Fakultativní služby: NE

Středisko humanitární pomoci zajišťuje, příp. zprostředkovává pomoc lidem v ČR i v zahraničí, kteří se ocitli v sociální nouzi nebo jiné krizové situaci. Tyto situace mohou být způsobeny živelnou pohromou, ztrátou zaměstnání, nezodpovědným přístupem k plnění základních povinností (např. k rodině nebo sobě samému), mentální neschopností začlenit se do běžné společnosti aj. Zároveň ale usilujeme o to, aby naší dobré vůle a štědrosti dárců nebylo v rámci pomoci zneužíváno.