Adresář

Kontaktní centrum s terénním programem Břeclav

Tel.: 731 428 358
Stromořadní 8, Břeclav, 690 02
Vedoucí služby: Mgr. Naděžda Paštrnáková - vedoucí, Bc. Hana Hajduchová - sociální pracovník - vedoucí
Cílové skupiny: osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách
Způsob poskytování: ambulantní, terénní
Činnosti: poradenství, sociálně terapeutické činnosti, zprostředkování kontaktů na další návazná zařízení, zdravotní testy, krizová intervence uživatelům i osobám blízkým, poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, potravinový servis, zprostředkování detoxifikace a léčby , pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Fakultativní služby:

Besedy na základních a středních školách

Nízkoprahová služba pro uživatele drog.

Seznam lidí

Vladislava Benešová, DiS. - sociální pracovník
Eva Kalousová, DiS. - sociální pracovník
Bc. Hana Hajduchová - sociální pracovník - vedoucí