Adresář

Labyrint

Tel.: 733 741 782
Masarykovo náměstí č. 157/158, Uherské Hradiště, 686 01
Vedoucí služby: Mgr. Roman Mach - vedoucí zařízení, sociální pracovník
Cílové skupiny: osoby s chronickým duševním onemocněním
Způsob poskytování: ambulantní, terénní
Činnosti: nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Fakultativní služby: NE

Labyrint

 

Masarykovo náměstí č. 157/158 /Atrium/, Uherské Hradiště, 686 01

Vedoucí zařízení: Mgr. et Mgr. Roman Mach, DiS.

Telefon vedoucí pracovník: 606 741 808

Telefon do kanceláře: 733 741 782

E-mail:labyrint@uhradiste.charita.cz

 

Další telefonní kontakty:

Iva Krejčiříková - 734 510 399

Veronika Strapinová - 731 144 384

Lucie Šalplachtová - 734 510 398


Poslaní:  
Labyrint nabízí lidem z cílové skupiny podporu zvládat negativní důsledky jejich znevýhodnění a žít /i s ním/ život spokojeni a lépe. Jsme sociální služba, která nabízí aktivity ambulantní a terénní formou, bezplatně.

Cíl služby:
Naším cílem je člověk, který žije spokojený a přínosný život, má naději i přes omezení způsobené onemocněním, a který znovu získal osobní sílu a důstojné místo ve společnosti.

Seznam lidí

Mgr. Roman Mach - vedoucí zařízení, sociální pracovník