Adresář

Mobilní hospic sv. Jana

Tel.: 737 230 774, 547 232 223
Jiráskova 47, Rajhrad, 664 61
Vedoucí služby: Mgr. Kateřina Zoufalá, DiS. - vedoucí Mobilního hospice sv. Jana
Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se zrakovým postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním, osoby s chronickým duševním onemocněním, děti a mládež od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, etnické menšiny, osoby (pre)terminálně nemocné
Způsob poskytování: terénní
Fakultativní služby: NE

Pokud si pacient přeje zůstat doma a má rodinu či blízkou osobu, která je ochotna se o něj postarat, je možné specializovanou paliativní péči zajistit formou domácího hospice. K pacientovi dojíždí multidisciplinární tým odborníků, který hledá společně s rodinou či blízkou osobou nejschůdnější řešení pacientových obtíží a zmírňuje diskomfort spojený s nemocí.

Seznam lidí

Mgr. Kateřina Zoufalá, DiS. - vedoucí Mobilního hospice sv. Jana
MUDr. Lucie Světláková - garantka Mobilního hospice sv. Jana (lékař)