Adresář

Mobilní hospic sv. Martina - Domácí hospicová péče

Tel.: 739 328 236, 516 410 825
Sadová 2, Blansko, 678 01
Cílové skupiny: všichni
Způsob poskytování: terénní
Fakultativní služby: NE

Poslání Mobilního hospice sv. Martina je podpořit a doprovázet umírajícího člověka a jeho rodinu, aby společně a důstojně mohli projít touto životní etapou.
Na péči se podílí tým kvalifikovaných pracovníků, kteří se snaží uspokojit všechny potřeby uživatelů. Službu zabezpečují zdravotní sestry, lékaři, psycholožka, sociální pracovnice a pastorační asistent.

Cílem Mobilní hospice sv. Martina je umožnit klientům zůstat co nejdéle v domácím prostředí, odstranit nežádoucí projevy nemoci a obklopit umírajícího člověka a jeho rodinu láskou, péči a komfortem.

Služba je dostupná nepřetržitě 24hodin denně, po celém okrese Blansko.

Kapacita Mobilního hospice je 10 klientů v jednom čase. Ročně se věnujeme až 100 rodinám.

Jsme tu pro

 • Lidi všech věkových kategorií s vážnou nemocí, které nechtějí se svou nemocí zůstat sami
 • Rodinné příslušníky a pečující osoby, které potřebují podporu, aby nezvyklou a náročnou situaci zvládli

Konkrétní informace pro zájemce o službu
Službu Mobilního hospice zavádíme u klientů na žádost lůžkového zařízení, praktického lékaře nebo paliativní ambulance. Služba mobilního hospice se soustředí na úlevu či odstranění nežádoucích projevů nemoci.

Prostřednictvím hospicového týmu nabízíme a poskytujeme

 • Zdravotní sestry u klientů v jejich domácím prostředí provádějí zdravotnické úkony dle ordinací lékaře mobilního hospice:
  • Aplikace injekcí při bolestech, úzkosti, nevolnosti
  • Podání infuzní terapie při dehydrataci nebo nemožnosti příjmu tekutin
  • Péče o stomie, tracheostomie, břišní a hrudní drény, PEGY
  • Péče o speciální žilní katetry – porty, PICC katetry
  • Péče o dekubity, operační rány
 • Psycholog mobilního hospice poskytuje psychologické konzultace v rodinách klientů a je k dispozici i rodinným příslušníkům
 • Sociální pracovník pomáhá při vyřizování různých příspěvků (na péči, na bydlení...)
 • V případě zájmu nabízíme návštěvu pastoračního asistenta v domácnosti klientů

Ke každému klientovi a jeho rodině přistupujeme důstojně, ctíme jeho názor, přání a potřeby.

Zdravotní péče je hrazena z všeobecného zdravotního pojištění. Nezdravotní složky péče, koordinace a dokrytí nákladů spojených s provozem je zpoplatněna částkou 150kč/den.

Ke stažení pro zájemce o službu
žádost o mobilní hospic.pdf
žádost o mobilní hospic.doc

Mobilní hospic svatého Martina
Domácí hospicová péče

Sadová 2, 678 01Blansko
tel.: +420 516 410 825
mob.: +420739 328 236
e-mail: mobilni.hospic@blansko.charita.cz
vedoucí Útvaru zdravotní péče: Bc. Radka Kuncová
vrchní sestra Mobilního hospice: Hana Kudová
bankovní spojení: KB číslo účtu 15635631/0100, VS 236
IČO: 44 99 02 60