Adresář

Naděje - Středisko krizové pomoci

Tel.: 553 653 776, 737 615 459
Kylešovská 10, Opava, 746 01
Cílové skupiny: osoby v krizi
Způsob poskytování: ambulantní
Činnosti: poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,, poskytnutí ubytování, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, sociálně terapeutické činnosti
Fakultativní služby: NE

Hlavním cílem střediska je pomáhat všem lidem, kteří se nacházejí v náročných životních situacích či krizích a nejsou schopni je bez cizí pomoci odvrátit, překonat či změnit.

Forma poskytované pomoci:

  • krizová a individuálně zaměřená intervence
  • prostor pro ventilaci obtíží
  • základní psychologické a sociální poradenství
  • informace o psychosociálních a zdravotních službách a kontakty na tyto služby
  • doprovázení a pomoc při vyřizování běžných záležitostí

Provozní doba střediska:
Pondělí      pro objednané
Úterý        9.00 – 15.00
Středa       pro objednané
Čtvrtek      9.00 – 15.00
Pátek        pro objednané

Organizace

Seznam lidí

Mgr. Bc. Lucie Trunečková - pracovník sociálních služeb