Adresář

Nízkoprahové denní centrum

Tel.: 412 582 602, 777 555 040
Tyršova 350, Česká Kamenice, 407 21
Cílové skupiny: osoby bez přístřeší
Způsob poskytování: ambulantní
Činnosti: poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při řešení nepříznivé životní situace osob bez přístřeší, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, sociální poradenství, informování veřejnosti o problematice osob bez domova, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí
Fakultativní služby:

doprava automobilem

Seznam lidí

Bc. Štěpánka Kecková - koordinátor projektů,sociální pracovník
Bc. Štěpánka Kecková - koordinátor projektů,sociální pracovník
Jitka Vokřálová - pečovatelka
Eva Zemanová - zdravotnický pracovník