Adresář

Nízkoprahové denní centrum Břeclav

Tel.: 519 331 440, 731 402 702
Svatoplukova 1018/18, Břeclav, 690 02
Vedoucí služby: Ing. Bc. Přemysl Suchomel - vedoucí zařízení
Cílové skupiny: osoby v krizi, osoby bez přístřeší, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jím jsou ohroženy
Způsob poskytování: ambulantní
Činnosti: poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při řešení nepříznivé životní situace osob bez přístřeší, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, sociální poradenství, informování veřejnosti o problematice osob bez domova, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí
Fakultativní služby: NE

Ambulantní služby pro lidi bez přístřeší.

Bližší informace naleznete zde: https://breclav.charita.cz/co-vsechno-delame/charitni-sluzby/nizkoprahove-denni-centrum-breclav/ 

Seznam lidí

Ing. Bc. Přemysl Suchomel - vedoucí zařízení