Adresář

Nízkoprahové denní centrum pro lidi bez přístřeší

Tel.: 735 708 882, 735 708 880
Tyršova 696, Nymburk, 288 00
Cílové skupiny: osoby bez přístřeší
Způsob poskytování: ambulantní
Činnosti: poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, sociální poradenství, informování veřejnosti o problematice osob bez domova
Fakultativní služby: NE