Adresář

Nízkoprahové denní centrum

Tel.: 583 033 453
Wurmova 588/5, Olomouc, 779 00
Cílové skupiny: osoby bez přístřeší
Způsob poskytování: ambulantní, terénní
Činnosti: poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při řešení nepříznivé životní situace osob bez přístřeší, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí
Fakultativní služby: NE

Nízkoprahové denní centrum nabízí bezpečný prostor, v němž je možné řešit své problémy (sociální, ekonomické, právní, zdravotní, rodinné). Kromě odborného sociálního poradenství mohou klienti využít základní materiální pomoc ve formě stravy, hygieny, výměny šatstva a praní. Základní nabídka služeb je zdarma ovšem některé služby nad rámec jsou zpoplatněny. Služba je základním stupněm pro rozvoj další spolupráce a využívání navazujících sociálních služeb.

Organizace