Adresář

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Tel.: 739 062 663, 731 626 178
1. máje 827/8, Olomouc, Olomouc, 779 00
Cílové skupiny: děti a mládež od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy
Způsob poskytování: ambulantní, terénní
Fakultativní služby: NE

Služba pomáhá zmírnit dopady nepříznivé situace, zejména na výchovu a vzdělávání dětí. Nabízíme doprovody do institucí, zajištění kontaktů s odborníky a úřady základního sociálního poradenství, pomoc s vyřízením sociálních dávek a další aktivity.

Organizace