Adresář

Ordinace praktického lékaře

Tel.: 739 344 039
Wurmova 588/5, Olomouc, 779 00
Cílové skupiny: osoby bez přístřeší
Způsob poskytování: ambulantní
Fakultativní služby: NE

Ordinace funguje ve spolupráci s denním centrem, kde se pacient může před ošetřením mj. umýt a získat čisté oblečení. Smyslem jejich spolupráce je vytvořit sociálně zdravotní komplex. Díky němu by bylo možné systematicky a efektivně řešit dosud opomíjený problém poskytování zdravotní péče lidem bez domova. V případě potřeby jsou pacienti posláni lékařem na odborná vyšetření ke specialistům, protože prostřednictvím projektu ordinace chceme rovněž nastavit způsob komunikace s ostatními institucemi působícími v systému českého zdravotnictví.

Organizace