Adresář

Pečovatelská služba pro lidi bez domova (Domy pro osoby se sníženou soběstačností)

Tel.: 735 740 246
nám. Sadové 152/39, Svatý Kopeček, 779 00
Cílové skupiny: osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním
Způsob poskytování: terénní
Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Fakultativní služby: NE

Organizace