Adresář

Podpora samostatného bydlení

Tel.: 734 435 449
Řezníčkova 808/8, Olomouc, 779 00
Cílové skupiny: osoby s chronickým duševním onemocněním
Způsob poskytování: terénní
Fakultativní služby: NE

Zahrnuje nácvik praktických dovedností v domácnosti, podporu v oblasti finančního hospodaření, hledání práce či bydlení. Služba podporuje soběstačnost uživatelů za účelem zvýšení kvality jejich života v přirozeném domácím prostředí. Jejím cílem je předcházet zhoršení zdravotního stavu, a snížit tím počet hospitalizací či oddálit nebo zamezit umístění v ústavním zařízení.

Organizace