Adresář

Podpora samostatného bydlení

Tel.: 412 582 602
Cílové skupiny: osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním, osoby s chronickým duševním onemocněním
Způsob poskytování: terénní
Činnosti: pomoc při zajištění chodu domácnosti,, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Fakultativní služby: NE

Seznam lidí

Bc. Michal Albrecht - pracovník sociálních služeb
Bc. Štěpánka Kecková - statutární zástupce
Jan Mýtina - pracovník v sociálních službách
Bc. Zuzana Vašková - sociální pracovník