Adresář

Poradna sv. Alexandra

Tel.: 596 611 207
Františka Formana 251/13, Ostrava - Dubina, 700 30
Vedoucí služby: Mgr. Silvie Kseničová - vedoucí
Cílové skupiny: osoby se zdravotním postižením, osoby v krizi
Způsob poskytování: ambulantní, terénní
Činnosti: poskytování informace pro specifické skupiny
Fakultativní služby: NE

Posláním této služby je prostřednictvím poradenství v oblasti sociální a právní pomáhat osobám, které se ocitly v nepříznivé životní situaci tak, aby byly schopny překonat tuto situaci a nalezly vhodné řešení. Pracovníky služeb mohou kontaktovat osoby, které svou situaci vnímají jako tíživou a nemohou ji v dané chvíli zvládnout vlastními silami ani za pomoci svých blízkých.

Seznam lidí

Bc. Jarmila Schieleová - pracovník sociálních služeb