Adresář

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi při FCH Rce n.L.

Tel.: 608 807 463
Cílové skupiny: rodiny s dítětem / dětmi
Způsob poskytování: ambulantní, terénní
Činnosti: výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti
Fakultativní služby:

Psychologická poradna

VTI - videotrénik interakcí

Charitní šatník

Služba pomáhá a podporuje rodiny s dětmi z Roudnice nad Labem a spádové oblasti. Tyto rodiny se obvykle  nachází v nepříznivé sociální situaci a jsou pod dohledem odboru sociálně právní ochrany dětí.

Ambulantní forma je realizována:
- v rámci předškolního klubu, který navštěvují děti  do 6 let (v případě odložení školní docházky 7 let) společně se svými rodiči - aktivizace dětí i rodičů, besedy, přednášky, akce (Den matek, Mikuláš, Vánoční besídka...)

Klub je otevřen 2x týdně (út, st od 7.30 - 12.00 hod.) v prostorách nízkoprahového zařízení Bota v Jungmannově ulici 670

Terénní forma je poskytována:
- přímo v domácnostech rodin z cílové skupiny, případně na úřadech, či jiných institucích, zaměstnanec chodí s uživatelem jako doprovod

Službu zajišťujeme – pondělí až pátek: 12.00 – 16.00 hod.

Rodinám pomáháme s plánováním rodinného rozpočtu, s vedením domácnosti, s nácvikem dovedností potřebných na jednání na úřadech, ve školách, u lékaře apod., s péčí a výchovou dětí (úprava denního režimu, úprava stravovacího režimu), podporujeme je při nástupu do mateřské školky, pomáháme s doučováním školních dětí, poskytováním informací o dalších potřebných službách, které mohou využít. Poskytujeme poradenství z oblasti bydlení (pomoc při hledání bydlení), finanční poradenství (podpora při řešení exekucí, splátkových kalndářů), poskytnutí informací o možnosti a čerpání sociálních dávek a jiné.

Seznam lidí

Michaela Brchelová - ekonomka, finanční účetní
Petra Urbanová - hospodářka
Michaela Bastlová, DiS. - sociální pracovnice
Lucia Ácsová - pracovník v soc. službách
Jaromír Hajný - údržbář
MIchaela Brchelová - mzdová účetní
Mgr. Renáta Brožová - vedoucí sociální pracovnice
Alena Ježková - pracovnice v šatníku