Adresář

Sociálně terapeutické dílny

Tel.: 412 582 602
Cílové skupiny: osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním, osoby s chronickým duševním onemocněním
Způsob poskytování: ambulantní
Činnosti: nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění, rehabilitace, podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc s naplňováním kulturních potřeb, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
Fakultativní služby: NE

Pracovní doba:

Po 10:00-14:00
Út 10:00-14:00
St 10:00-14:00
Čt 10:00-14:00
10:00-14:00
So
Ne

Seznam lidí

Bc. Michal Albrecht - pracovník sociálních služeb
Tomáš Dufek - pracovník sociálních služeb
Vesna Henkeová - pracovník v sociálních službách
Bc. Štěpánka Kecková - statutární zástupce
Martina Marková - volnočasové aktivity s terapeutickými prvky