Adresář

Sociální poradna se zaměřením na dluhové poradenství- Odry

Tel.: 604 645 378
Hranická 1110/32, Odry, 742 35
Vedoucí služby: Ing. Michaela Dlabajová - vedoucí
Cílové skupiny: senioři, osoby v krizi, rodiny s dítětem / dětmi, osoby bez přístřeší, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jím jsou ohroženy
Způsob poskytování: ambulantní
Činnosti: poskytování informace pro specifické skupiny
Fakultativní služby: NE

Organizace

Seznam lidí