Adresář

Sociální poradna se zaměřením na dluhové poradenství- Vítkov

Tel.: 604 645 378
Komenského 169, Vítkov, 749 01
Vedoucí služby: Ing. Michaela Dlabajová - vedoucí
Cílové skupiny: senioři, osoby v krizi, rodiny s dítětem / dětmi, osoby bez přístřeší, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jím jsou ohroženy
Způsob poskytování: ambulantní
Činnosti: poskytování informace pro specifické skupiny
Fakultativní služby: NE

Organizace

Seznam lidí