Adresář

Terénní odlehčovací služba svaté Hedviky

Tel.: 731 688 078
Moravní nábřeží čp. 81, Uherské Hradiště , 686 05
Vedoucí služby: Mgr. Pavla Zahrádková, DiS. - vedoucí zařízení, sociální pracovnice
Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením
Způsob poskytování: terénní
Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,, poskytnutí ubytování v případě pobytové služby, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
Fakultativní služby: NE

 

 

Seznam lidí

Mgr. Pavla Zahrádková, DiS. - vedoucí zařízení, sociální pracovnice